فلیپ کاور MOFi


دسته:
  • استفاده شده از چرم باکیفیت
  • ضد اثر انگشت و ضد ضربه
  • عدم ایجاد محدودیت در دسترسی به پورت ها