privacy

مخفی کردن محتوای اطلاع رسانی در Notification Shade: ایجاد حس حریم شخصی

حریم خصوصی مهم است، و در MIUI، مورد احترام است. در حالی که اندروید می تواند محتوای خصوصی شما را از ...
0